Polyfunkčný obytný súbor Dúbravčice – východ II. a III. etapa, SO 105, SO 114

Názov projektu: Polyfunkčný obytný súbor Dúbravčice – východ II. a III. etapa, SO 105, SO 114

Rok: 2016/2017

Popis prác: debniace a betonárske

Dodávky: debniaci materiál

Späť na projekty a služby »